20°, 50%

Jaki jest status dzieła sztuki znajdującego się w muzealnym magazynie?                      W jaki sposób kontekst wpływa na znaczenie i odbiór dzieła?                                          Co „czują" dzieła sztuki i jaki jest los tych, które nie trafiły na ekspozycję?               Czy fotografując dzieła sztuki jestem w stanie nadać im nowe znaczenie? 

Pytania, które stawiam realizując cykl „20°C, 50%” wynikają z moich zainteresowań antropologią rzeczy i poszukiwań fotograficznych skupionych wokół kultury materialnej.

 Odwiedzając magazyny Muzeum Rzeźby w Królikarni, próbuję zbliżyć się do obiektów, które są rzadko odwiedzane i oglądane, przebywają od lat w tych samych pomieszczeniach, w dużym nagromadzeniu. Wchodząc w ten tłum figur, pełen zamrożonych emocji, gestów, scen i relacji, konfrontuję się z sytuacją, w jakiej znajdują się rzeźby.

Fotografując w muzealnym magazynie, czerpię inspirację z charakteru obiektów        i przestrzeni, a także ingeruję w zastaną rzeczywistość i przetwarzam ją według własnej koncepcji. Do kompozycji dokładam tła i obiekty znalezione. Dokonując dekonstrukcji rzeźb powszechnie rozumianych jako obiekty pełniące wyłącznie funkcję artystyczną – próbuję wyrównać status rzeźby (rozumianej jako dzieło sztuki) i magazynowanego przedmiotu. 

wszystkie pracę są na sprzedaż w wymiarach 70cm x 46,6cm, edycja 5+2 AP, oprawa:  jesionowa rama skrzynkowa z szybą

Projekt był wystawiony w Muzeum Rzeźby im. Xawerego Dunikowskiego, oddział Muzeum Narodowego w Warszawie,  27.11.2015r. - 3.01.2016 r.

Zrealizowany w ramach programu "Migwki"

 Opieka artystyczna: Krzysztof Pacholak, Agnieszka Pajączkowska                  Produkcja: Krzysztof Sienkiewicz

 Organizator: Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” 

Partner wystawy: Muzeum Rzeźby im. Xawerego Dunikowskiego, oddział Muzeum Narodowego w Warszawie 

Finansowanie: Zadanie zostało zrealizowane dzięki wsparciu finansowemu Miasta Stołecznego Warszawy.

wydarzenie na serwisie facebook: https://www.facebook.com/events/1683643171919907

       * * *

dokumentacja wystawy