Rozbitkowie

To długoterminowy trwający projekt obserwacyjno-poszukiwawczy. Jest to opowieść o ekstytującym momencie dezintegracji przedmiotów i ich przemianie w obiekt lub zbiór obiektów tworzących bardzo interesującą kompozycję przestrzenną. Feteszyzuję rozbite szklanki i talerze, które przez przypadkowe, często niezdarne działanie– moje lub bliskich mi osób– tracą swoją funkcję narzędzia, a przemieniają się dla mnie w piękny obiekt.

Z jednej strony ten cykl jest w dużej mierze dziełem przypadku, natomiast z drugiej jest to bardzo przemyślane i wypracowane odnajdywanie wartości w rozpadzie.