Makieta 

Projekt fotograficzny, który jest integralną częścią spektaklu „Walentina. The Last Human Dog”, wystawianego w wrocławskim teatrze współczesnym. Zdjęcia i pracę video funkcjonują jako autorska wystawa oraz część spektaklu.